GUIDE FÖR KVALITET
VÄLJ RÄTT MANUKAHONUNG

Manukahonung som kommer från Nya Zeeland och myrtenväxten Leptospermum Scoparium samt innehåller stabil Methylglyoxal* är äkta kvalitet när den är korrekt etiketterad. 

MGO

Mäter det unika ämnet i Manukahonung och är den vanligaste markören för kvalitet. Det vill säga Methylglyoxal. För att säkerställa MGO nivåerna och dess stabilitet över tid mäter man också DHA (dihydroxyaceton)*. Det ämne från myrtenväxten som bina tar med sig och som MGO härstammar från. En MGO halt över 100 mg/kg ses som antibakteriell.

UMF

Manukahonung med etiketter med UMF mäter halterna av MGO, NPA, leptosperin och DHA. UMF är en också en  branschorganisation som ansvarar för mätningen. UMF togs fram innan man hade identifierat att det var främst Methylglyoxal (MGO) som var unikt med manukahonung. Siffran som visas är i direkt korrelation med fenol som är industrins standard för infektionsmedel.

 

ACTIVE & TA
Manukahonung med etiketter som Bio Active eller Total Activity (TA) mäter halten väteperoxid och inte det unika med manukahonung – Methylglyoxal (MGO). TA nummer tas fram i en jämförelse mellan halten väteperoxid i honungen och fenol. Då det är väteperoxid som mäts är honungen inte säkert stabil. Då mätning och etikett är vilseledande kan denna honung vara blandad med annan honung.

RÄKNA OM MGO
TILL UMF

Om du sedan tidigare är bekant med UMF och byter till MGO Manukahonung kan du behöva förstå vilken styrka som din tidigare UMF honung har innan du väljer din MGO Manukahonung. Här är en omräkningstabell. 

MGO UMF
+100 MGO 6
+300 MGO 11
+600 MGO 17

 

SÅ SKILJER SIG
PRODUKTERNA ÅT

  Active /
Total Activity
UMF MGO

100% Leptospermum Scoparium Manukahonung (utan blandning för att höja halten väteperoxid) 

NEJ  JA  JA

Stabil produkt som inte påverkas av ljus, värme eller över tid

NEJ  JA  JA

Unik för Manuka

NEJ  JA  JA

Methylglyoxal testad enligt ISO 17025 standard

NEJ  NEJ  JA

Etiketterad enligt Nya Zeelands lagar och regelverk

NEJ  NEJ  JA

Halten av Methylglyoxal (MGO) garanterad inom hållbarhetstiden

NEJ  NEJ  JA
TOP